O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie jako realizator programu pn. „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2021-2027” w 2022 r. informuje, że w okresie od 25 lipca do 2 grudnia 2022 r. wykonuje nieodpłatnie szczepienia dzieci przeciwko meningokokom, poprzedzone każdorazowo badaniem lekarskim kwalifikującym dziecko do szczepienia.

Programem objęte są dzieci do 2 lat, w tym kończące w roku kalendarzowym 2 lata (urodzone w 2020 r.). Programem objęte są wszystkie dzieci spełniające powyższe wymagania, zamieszkałe na terenie Gminy Żabno oraz na terenie  Gminy Wietrzychowice.

Rodzice dzieci niezadeklarowanych do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie zgłaszają się do szczepienia z książeczką zdrowia dziecka.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Szczepienia realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Żabno i Gminy  Wietrzychowice.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie jako realizator szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2022 r. informuje, że w okresie od 25 lipca do 2 grudnia 2022 r. wykonuje nieodpłatnie szczepienia dziewcząt w wieku 13 lat przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), poprzedzone każdorazowo badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia.

Programem objęte są dziewczęta w wieku 13 lat (urodzone w 2009 r.), które nigdy nie były szczepione p. HPV, jak i te, które rozpoczęły szczepienie ale nie otrzymały wszystkich wymaganych dawek szczepienia podstawowego. Programem objęte są wszystkie dziewczęta spełniające powyższe wymagania, zamieszkałe  na terenie Gminy Żabno oraz na terenie Gminy  Wietrzychowice.

Rodzice dziewcząt niezadeklarowanych do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej zgłaszają się do szczepienia z książeczką zdrowia dziecka.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Szczepienia realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Żabno i  Gminy Wietrzychowice.

 

Informacja

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie

realizuje

program szczepień ochronnych dla dziewczynek z rocznika 2009 przeciwko HPV

 

Wirus brodawczaka odpowiedzialny za raka szyjki macicy, sromu, pochwy, zmiany przednowotworowe, rak odbytu, brodawki narządów płciowych.

 

Szczepienia realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Żabno.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIENIA P/ COVID 19

 

ZAPRASZAMY NA SZCZEPIENIE P/COVID 19  OSOBY W WIEKU 60+, CHCĄCE PRZYJĄĆ II DAWKĘ PRZYPOMINAJĄCĄ. KONIECZNY JEST ODSTĘP CO NAJMNIEJ  4 MIESIĘCY OD PODANIA  I DAWKI PRZYPOMINAJĄCEJ.

ZE SZCZEPIENIA MOGĄ TAKŻE SKORZYSTAĆ OSOBY KTÓRE UKOŃCZYŁY 12 ROK ŻYCIA Z NIEDOBORAMI ODPORNOŚCI Z ZACHOWANIEM PODOBNEGO ODSTĘPU CZASOWEGO.

ZAPISU MOŻNA DOKONAĆ OSOBIŚCIE W NASZYCH PLACÓWKACH LUB TELEFONICZNIE .

POCZĄTKOWO SZCZEPIENIA BĘDĄ REALIZOWANE W PUNKCIE SZCZEPIEŃ P/COVID 19 W PRZYCHODNI REJONOWEJ W ŻABNIE. W MIARĘ WZRASTAJĄCEGO ZAINTERESOWANIA SZCZEPIENIAMI URUCHOMIMY PUNKTY SZCZEPIEŃ W OŚRODKACH ZDROWIA W NIEDOMICACH ORAZ WIETRZYCHOWICACH.

PRZYJĘCIE DOTYCHCZASOWYCH SZCZEPIEŃ ORAZ PRZEBYCIE ZACHOROWANIA, ZWŁASZCZA W OKRESIE POWYŻEJ 6 MIESIĘCY NIE STANOWI DOSTATECZNEJ OCHRONY PRZED CIĘŻKIM PRZEBIEGIEM KOLEJNEGO ZACHOROWANIA.

DOMINUJĄCE OBECNIE WARIANTY OMIKRONA CECHUJĄ SIĘ DUŻĄ ZAKAŹNOŚCIĄ, CO OZNACZA ŻE OSOBA CHORA MOŻE PRZENIEŚĆ CHOROBĘ NAWET NA 20-30 OSÓB. ZACHOROWANIA MAJĄ NA SZCZĘŚCIE W WIĘKSZOŚCI  PRZEBIEG ŁAGODNY, DAJĄC OBJAWY ZE STRONY GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH PRZYPOMINAJĄCE PRZEZIĘBIENIE. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄ BÓLE GARDŁA, BÓLE GŁOWY, STAN PODGORĄCZKOWY ORAZ KASZEL.

APELUJEMY O ROZSĄDNE ZACHOWANIE SIĘ W PRZYPADKU POSIADANIA  POWYŻSZYCH OBJAWÓW, POZOSTANIE PRZEZ OKOŁO 7 DNI W DOMU, PRZESTRZEGANIE ZASAD DYSTANS-DEZYNFEKCJA-MASECZKA W STOSUNKU DO OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KONTAKCIE. ZALECAMY WYKONANIE TESTU ANTYGENOWEGO SAMODZIELNIE LUB ZGŁOSZENIE SIĘ  DO LEKARZA. NIEPOWIKŁANY PRZEBIEG CHOROBY WYMAGA STOSOWANIA LECZENIA OBJAWOWEGO. ZDARZAJĄ SIĘ CIĘŻKIE PRZYPADKI WYMAGAJĄCE HOSPITALIZACJI. DOTYCZĄ NAJCZĘŚCIEJ OSÓB NAJSTARSZYCH, OBCIĄŻONYCH WIELOCHOROBOWOŚCIĄ.

W CHWILI OBECNEJ NIE OBOWIĄZUJE KWARANTANNA ANI IZOLACJA.

 

FORMULARZ ZAPISU NA TEST DLA WSPÓŁDOMOWNIKA OSOBY ZAKAŻONEJ

 

Na stronie Domowej Opieki Medycznej został uruchomiony specjalny formularz zapisu na test w kierunku SARS-CoV-2 dla współdomownika osoby zakażonej SARS-CoV-2. Formularz jest przeznaczony zarówno dla osób pełnoletnich, jak i dzieci. Powinien być wypełniony przez osobę zainteresowaną, a w przypadku dziecka przez rodzica lub opiekuna.

Od 15 12 2021 roku, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obostrzeń wprowadzanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii osoby mieszkające z chorym, który ma pozytywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, mimo szczepienia lub posiadania statusu ozdrowieńca, podobnie jak osoby nieszczepione lub nie będące ozdrowieńcami muszą poddać się testowi na obecność koronawirusa.

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w przypadku osób dorosłych zlecenie na test generowane jest po wypełnieniu formularza na stronie DOM https://www.gov.pl/web/koronawirus/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa i podpisaniu profilem zaufanym lub po kontakcie konsultanta (w przypadku braku podpisu profilem zaufanym). W przypadku dziecka obligatoryjne jest wykorzystanie Profilu Zaufanego.

W przepisach zapisano wprowadzenie dodatkowego warunku zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkującej. Warunkiem tym jest uzyskanie przez daną osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Osobom, które zostały skierowane na test w kierunku SARS-CoV-2, kwarantanna jest nakładana automatycznie i trwa od dnia wystawienia skierowania na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu.

Test w przypadku osób szczepionych lub będących ozdrowieńcami może być wykonany już w następnym dniu po uzyskaniu pozytywnego wyniku przez chorego domownika.

W stosunku do domowników nie posiadających takiego statusu najwcześniejszy termin to pierwszy dzień  po zakończeniu izolacji chorego współdomownika.

LEKARZE POZ SĄ ZOBOWIĄZANI DO WYSTAWIENIA SKIEROWANIA TYLKO DLA PACJENTÓW WYMAGAJĄCYCH DOJAZDU KARETKI WYMAZOWEJ, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH NIE MAJĄ TAKIEGO OBOWIĄZKU.

 

Nowe zasady obowiązkowej kwarantanny i testów domowników osób zakażonych SARS-CoV-2

 

15.12.2021 w życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów, które zmienia zasady dotyczące kwarantanny dla współmieszkańców (domowników) osób zakażonych SARS-CoV-2 przebywających w izolacji.

Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia uzyskania przez osobę zakażoną pozytywnego wyniku testu niezależnie od wcześniejszego szczepienia lub statusu ozdrowieńca.

Kwarantanna nakładana jest automatycznie z mocy prawa na wszystkich domowników zamieszkujących razem z osobą chorą na COVID-19 i trwa do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby z dodatnim wynikiem badania.

 

Osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy mogą zostać zwolnione z obowiązkowej kwarantanny domowników pod warunkiem uzyskania ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku COVID-19. Test powinien być wykonany po stwierdzeniu zakażenia SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe.

Rozporządzenie nie określa, kto powinien zlecić test dla domowników w takiej sytuacji ani nie podaje dokładnego czasu, w którym należy wykonać badanie.

Na stronie Domowej Opieki Medycznej gov.pl udostępniono formularz umożliwiający samodzielne zapisanie się na test domownika osoby zakażonej SARS-CoV-2: https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa-sars-cov-2-w-zwiazku-z-zakazeniem-domownika?fbclid=IwAR063mxfEXIw6XC-Aw8PEBQW-J_eEEWQVtRvwL_PzrnOSxGd6XawlwZFoX0

Na stronie formularza Ministerstwo Zdrowia informuje, że na test należy zgłosić się po otrzymaniu pozytywnego wyniku przez domownika. Badanie wykonane w tym samym dniu, w którym domownik uzyskał wynik pozytywny, nie zwalnia z kwarantanny. Oznacza to że w przypadku osób zaszczepionych lub ozdrowieńców może to być dzień następny.

Zgodnie z opublikowanymi informacjami przez formularz nie można zamówić karetki wymazowej, a zlecenie na test w kierunku SARS-CoV-2 może wystawić każdy lekarz POZ oraz Nocnej Pomocy Lekarskiej.

Zasady kwarantanny domowników, którzy nie są zaszczepieni i nie mają statusu ozdrowieńca nie zmieniły się: jej skrócenie jest możliwe pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu molekularnego przez osobę odbywającą taką kwarantannę, wykonanego nie wcześniej niż w pierwszym dniu po zakończeniu izolacji osoby chorej zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe.

Pełna treść rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002311/O/D20212311.pdf

 

Informacja dotycząca znaczenia testu antygenowego w kierunku wirusa SARS-Cov-2

 

A. Pacjent u którego wystąpiły objawy sugerujące zachorowanie na covid 19 :

1. Test antygenowy dodatni potwierdza zachorowanie

2. Test antygenowy ujemny nie wyklucza zachorowania i wymaga powtórnej weryfikacji testem PCR. Jeżeli także on jest ujemny to dopiero wtedy należy uznać że mamy niskie prawdopodobieństwo zakażenia. Dodatni wynik PCR potwierdza zakażenie.

Pamiętaj, że ujemny test antygenowy nie wyklucza zakażenia. Jeżeli wykonałeś go we własnym zakresie i masz objawy infekcji zwróć się do lekarza o jego weryfikację testem PCR.

B. Pacjent bezobjawowy z kontaktu, badanie wykonane po co najmniej 7 dniach od kontaktuznaczenie interpretacyjne testów jest zgodne z powyższym.

C. Pacjent bezobjawowy wykonujący badanie przesiewowe

1. Test antygenowy ujemny nie wymaga dalszego potwierdzania testem PCR

2. Test antygenowy dodatni wymaga wykonania testu PCR i jeżeli jest ujemny to osoba badana ma niskie prawdopodobieństwo zakażenia. Jeżeli PCR jest dodatni to potwierdza zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Dotyczy bezpłatnych szczepień p/grypie oraz p/covid 19

 

Zapraszamy osoby, które ukończyły 18 rok życia na bezpłatne szczepienia przeciw grypie.

Można je wykonać we wszystkich placówkach SG ZOZ Żabno.

 

Zapraszamy także na szczepienie p/covid 19, z którego  mogą skorzystać:

 • wszystkie osoby które ukończyły 12 rok życia i nie były dotychczas szczepione,
 • oraz wszystkie osoby które przyjęły dawki szczepienia podstawowego i minęło 6 miesięcy od ostatniego szczepienia, w tym dla osób powyżej 50 roku życia  5 miesięcy.

REJESTRACJA CHORYCH TYLKO TELEFONICZNIE

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU ZE ZNACZNYM PRZYROSTEM INFEKCJI GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH, OBEJMUJĄCYCH COVID 19, GRYPĘ, PARAGRYPĘ ORAZ WYWOŁANE WIRUSAMI RSV PROSI SIĘ O DOKONYWANIE REJESTRACJI CHORYCH TELEFONICZNIE.

POZWOLI TO UNIKNĄĆ KONTAKTU  BEZPOŚREDNIEGO CHOREGO INFEKCYJNEGO Z CHORYM NIEINFEKCYJNYM  ORAZ PACJENTEM ZGŁASZAJĄCYM SIĘ DO SZCZEPIENIA.

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE MEDYCYNY RODZINNEJ Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU KAŻDY CHORY Z OBJAWAMI INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCH, OBJAWAMI OGÓLNYMI W POSTACI GORĄCZKI, OSŁABIENIA, BÓLI MIĘŚNIOWYCH  A TAKŻE Z OBJAWAMI ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO / BIEGUNKA, WYMIOTY / Z TOWARZYSZĄCYMI OBJAWAMI OGÓLNYMI WYMIENIONYMI POWYŻEJ POWINIEN ZOSTAĆ SKIEROWANY NA DIAGNOSTYKĘ W KIERUNKU COVID 19.

POSTĘPOWANIE POWYŻSZE DOTYCZY CHORYCH NIESZCZEPIONYCH, SZCZEPIONYCH – NIEZALEŻNIE OD RODZAJU SZCZEPIONKI, ILOŚCI DAWEK I CZASU JAKI UPŁYNĄŁ OD JEJ PRZYJĘCIA ORAZ OZDROWIEŃCÓW. UZASADNIENIEM TAKIEGO POSTĘPOWANIA JEST BRAK MOŻLIWOŚCI ZRÓŻNICOWANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH CHORÓB NA PODSTAWIE ZGŁASZANYCH OBJAWÓW KLINICZNYCH I BADANIA CHOREGO.

RÓWNOCZEŚNIE ZALECA SIĘ PRZESTRZEGAĆ ZASAD DOTYCZĄCYCH DEZYNFEKCJI, NOSZENIA MASECZEK  W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH ORAZ ZACHOWANIA DYSTANSU NIE MNIEJ NIŻ 1,5 METRA.

OSOBY ZDROWE, KTÓRE DO TEJ PORY NIE ZDECYDOWAŁY SIĘ NA SZCZEPIENIE P/COVID 19 ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z TEJ FORMY PROFILAKTYKI.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZCZEPIENIE P/GRYPIE

Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. W dniu zgłoszenia do lekarza pacjent zostanie zakwalifikowany i poddany szczepieniu.

Wszystkie zamawiane szczepionki są równoważne wobec siebie, co oznacza że wywierają takie samo działanie, mają taką samą skuteczność i bezpieczeństwo.

Bezpłatne szczepionki przeciw grypie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 obejmują:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie,
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub w punkcie aptecznym,
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
 • nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione na uczelni,
 • studentów i doktorantów uczestniczących w zajęciach z udziałem pacjentów,
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej,
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, w szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, w przedszkolu lub w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,
 • Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 roku.

Strony