Ogłoszenie

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie informuje, że w okresie od 28 lipca do 30 listopada 2023 roku wykonuje bezpłatne szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dziewcząt w wieku 14 lat, u których rozpoczęto szczepienie w ramach realizacji Zadania w 2022 roku ale nie otrzymały one wszystkich dawek szczepienia podstawowego i wymagają zakończenia cyklu szczepień w 2023 roku oraz innych dziewcząt urodzonych w latach 2005-2009, poprzedzone każdorazowo badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia.

Szczepieniami objęte są wszystkie dziewczęta spełniające powyższe wymagania, zamieszkałe na terenie gminy Wietrzychowice.

Rodzice dziewcząt niezadeklarowanych do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie zgłaszają się do szczepienia z książeczką zdrowia dziecka.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

 

Szczepienia realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Wietrzychowice do Samodzielnego Gminnego zgłaszają się do szczepienia.

 

Ogłoszenie

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie
zatrudni lekarza POZ, warunki zatrudnienia oraz płacowe do uzgodnienia.

Praca w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Łęgu Tarnowskim
(5km od Tarnowa).
Telefon kontaktowy 509 223 567

 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie jako realizator programu pn. „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2021-2027” w 2022 r. informuje, że w okresie od 25 lipca do 2 grudnia 2022 r. wykonuje nieodpłatnie szczepienia dzieci przeciwko meningokokom, poprzedzone każdorazowo badaniem lekarskim kwalifikującym dziecko do szczepienia.

Programem objęte są dzieci do 2 lat, w tym kończące w roku kalendarzowym 2 lata (urodzone w 2020 r.). Programem objęte są wszystkie dzieci spełniające powyższe wymagania, zamieszkałe na terenie Gminy Żabno oraz na terenie  Gminy Wietrzychowice.

Rodzice dzieci niezadeklarowanych do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie zgłaszają się do szczepienia z książeczką zdrowia dziecka.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Szczepienia realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Żabno i Gminy  Wietrzychowice.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie jako realizator szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2022 r. informuje, że w okresie od 25 lipca do 2 grudnia 2022 r. wykonuje nieodpłatnie szczepienia dziewcząt w wieku 13 lat przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), poprzedzone każdorazowo badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia.

Programem objęte są dziewczęta w wieku 13 lat (urodzone w 2009 r.), które nigdy nie były szczepione p. HPV, jak i te, które rozpoczęły szczepienie ale nie otrzymały wszystkich wymaganych dawek szczepienia podstawowego. Programem objęte są wszystkie dziewczęta spełniające powyższe wymagania, zamieszkałe  na terenie Gminy Żabno oraz na terenie Gminy  Wietrzychowice.

Rodzice dziewcząt niezadeklarowanych do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej zgłaszają się do szczepienia z książeczką zdrowia dziecka.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Szczepienia realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Żabno i  Gminy Wietrzychowice.

 

Informacja

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie

realizuje

program szczepień ochronnych dla dziewczynek z rocznika 2009 przeciwko HPV

 

Wirus brodawczaka odpowiedzialny za raka szyjki macicy, sromu, pochwy, zmiany przednowotworowe, rak odbytu, brodawki narządów płciowych.

 

Szczepienia realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Żabno.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIENIA P/ COVID 19

 

ZAPRASZAMY NA SZCZEPIENIE P/COVID 19  OSOBY W WIEKU 60+, CHCĄCE PRZYJĄĆ II DAWKĘ PRZYPOMINAJĄCĄ. KONIECZNY JEST ODSTĘP CO NAJMNIEJ  4 MIESIĘCY OD PODANIA  I DAWKI PRZYPOMINAJĄCEJ.

ZE SZCZEPIENIA MOGĄ TAKŻE SKORZYSTAĆ OSOBY KTÓRE UKOŃCZYŁY 12 ROK ŻYCIA Z NIEDOBORAMI ODPORNOŚCI Z ZACHOWANIEM PODOBNEGO ODSTĘPU CZASOWEGO.

ZAPISU MOŻNA DOKONAĆ OSOBIŚCIE W NASZYCH PLACÓWKACH LUB TELEFONICZNIE .

POCZĄTKOWO SZCZEPIENIA BĘDĄ REALIZOWANE W PUNKCIE SZCZEPIEŃ P/COVID 19 W PRZYCHODNI REJONOWEJ W ŻABNIE. W MIARĘ WZRASTAJĄCEGO ZAINTERESOWANIA SZCZEPIENIAMI URUCHOMIMY PUNKTY SZCZEPIEŃ W OŚRODKACH ZDROWIA W NIEDOMICACH ORAZ WIETRZYCHOWICACH.

PRZYJĘCIE DOTYCHCZASOWYCH SZCZEPIEŃ ORAZ PRZEBYCIE ZACHOROWANIA, ZWŁASZCZA W OKRESIE POWYŻEJ 6 MIESIĘCY NIE STANOWI DOSTATECZNEJ OCHRONY PRZED CIĘŻKIM PRZEBIEGIEM KOLEJNEGO ZACHOROWANIA.

DOMINUJĄCE OBECNIE WARIANTY OMIKRONA CECHUJĄ SIĘ DUŻĄ ZAKAŹNOŚCIĄ, CO OZNACZA ŻE OSOBA CHORA MOŻE PRZENIEŚĆ CHOROBĘ NAWET NA 20-30 OSÓB. ZACHOROWANIA MAJĄ NA SZCZĘŚCIE W WIĘKSZOŚCI  PRZEBIEG ŁAGODNY, DAJĄC OBJAWY ZE STRONY GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH PRZYPOMINAJĄCE PRZEZIĘBIENIE. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄ BÓLE GARDŁA, BÓLE GŁOWY, STAN PODGORĄCZKOWY ORAZ KASZEL.

APELUJEMY O ROZSĄDNE ZACHOWANIE SIĘ W PRZYPADKU POSIADANIA  POWYŻSZYCH OBJAWÓW, POZOSTANIE PRZEZ OKOŁO 7 DNI W DOMU, PRZESTRZEGANIE ZASAD DYSTANS-DEZYNFEKCJA-MASECZKA W STOSUNKU DO OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KONTAKCIE. ZALECAMY WYKONANIE TESTU ANTYGENOWEGO SAMODZIELNIE LUB ZGŁOSZENIE SIĘ  DO LEKARZA. NIEPOWIKŁANY PRZEBIEG CHOROBY WYMAGA STOSOWANIA LECZENIA OBJAWOWEGO. ZDARZAJĄ SIĘ CIĘŻKIE PRZYPADKI WYMAGAJĄCE HOSPITALIZACJI. DOTYCZĄ NAJCZĘŚCIEJ OSÓB NAJSTARSZYCH, OBCIĄŻONYCH WIELOCHOROBOWOŚCIĄ.

W CHWILI OBECNEJ NIE OBOWIĄZUJE KWARANTANNA ANI IZOLACJA.

 

Strony